Вирусите

Ползи

точен
точен

COVISTIX е един от най-чувствителните и специфични тестове на пазара за всички желаещи.1

Прост
Прост

COVISTIX е прост тест стъпка по стъпка за откриване на антиген.

Бързо
Бързо

Резултатите от COVISTIX се откриват в рамките на 15 минути.

1. Точността е критична както за симптоматични, така и за асимптоматични пациенти. Не всеки, който е заразен с вируса COVID-19, има симптоми на инфекция (асимптоматично). Асимптоматичните индивиди с COVID-19 често имат по-нисък вирусен товар и поради това се нуждаят от по-чувствителен антигенен тест. All Comers се отнася до всеки, който идва за тестване дали има симптоми или не.

Вирусите

Обратна
COVISTIX™