Ιοί

Κλινική απόδοση

Κλινική απόδοση του COVISTIX™

Το COVISTIX™ είναι μια ακριβής ανάλυση που ανιχνεύει τα αντιγόνα του ιού SARS-CoV-2 απευθείας από ένα ρινικό στυλεό σε 15 λεπτά. Η ευαισθησία* και η ειδικότητα** του COVISTIX™ επιβεβαιώθηκαν με κλινικές δοκιμές απόδοσης.

Εικόνα
Εικόνα

Ευαισθησία

Ειδικότητα

Όριο ανίχνευσης

αποτελέσματα

98.04%

100%

25 TCID50/μάκτρο

15-20 λεπτά

*Η ευαισθησία αναφέρεται στην ικανότητα του τεστ να εντοπίζει σωστά τους ασθενείς με τη νόσο για την οποία ελέγχετε.

**Η ιδιαιτερότητα αναφέρεται στην ικανότητα του τεστ να εντοπίζει σωστά ασθενείς χωρίς τη νόσο για την οποία ελέγχετε.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο δικό μας Κλινική απόδοση εγγράφου.

Ιοί

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ
COVISTIX™